கடந்து சென்ற காதல் !!

குகன்

கடந்து சென்ற காதல் !!
(115)
READS − 75354
Read

Reviews

Write a Review
Kanna Devan
அருமை!
Saravanan Dinesh
nice story but sad ending😣😣😣
BHARATH DINO
அருமை
Arya Khan
மிகவும்....அற்புதமான ஒரு....கரு....காதலில் கோபம் தாபம்....பிடிவாதம்....போன்றவை தான்.....காதலின் மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்துகிறது...... காதலில் தோற்ற பின்னர்......நமது வாழ்க்கைத்துணையை.....காதலிக்க முடியும்.... ஆனால் அந்த காதலின் இன்பம் இதில் முழுமையாக கிடைத்துவிடுவதில்லை......நன்றி....
See All Reviews
contact@pratilipi.com
080 41710149
Follow us on Social Media
     

About Us
Work With Us
Privacy Policy
Terms
© 2017 Nasadiya Tech. Pvt. Ltd.